Aktualności

Suché zdění STAVSI z Liaporbetonu

  • Investor: Best Properties South, a. s.
  • Projektant: Sdružení ATREA -DELTAPLAN-HEXAPLAN
  • Architekt: Ing. D. Mrkos CSc. – HEXAPLAN International
  • Hlavní inženýr projektu: ATREA Ing. I. Hačkajlo, DELTAPLAN Ing. P. Štěpán
  • Dodavatel – zhotovitel: PSJ  holding, a. s., Jihlava
  • Termíny: březen 2005 – duben 2008
  • Náklady: cca 2,5 miliardy

Historie stavby nákupní Galerie Fénix na Vysočanské v Praze 9 je poměrně složitá, neboť se v průběhu času měnil nejen investor, ale také pojetí budovy. Jasné je dnes jedno. V roce 2005 převzala nedostavěný komplex akciová společnost Best Properties South, která zadala firmě PSJ pokračování ve stavbě. Zásadně se však změnila koncepce objektu. Zmiňovaný obrat dal vzniknout víceúčelové budově, ve které většinu tvoří čtyřhvězdičkový hotel s kongresovým provozem, a zbytek patří nákupní galerii o kapacitě 12 tisíc m2. Obchodní centrum se nachází ve dvou podlažích, zatímco ve třetím je obvyklé Food court.

Integrace solitérního objektu do staré zástavby nebyla složitá. V podstatě navazuje  pouze na novostavbu křídla Vysočanské radnice. Z hlediska vnějších specifických vlivů lze spíše zmínit fakt, že celý komplex je postaven na rušné městské křižovatce. Tato skutečnost se stala určující pro architektonické ztvárnění včetně pojetí interiéru. V  hotelu je uplatněno tematizované chápání prostoru, který kromě toho, že splňuje funkční požadavky, vypráví jednoduchými výrazovými prostředky příběh. Libreto hotelu, popisující jeho nosnou tematickou a výtvarnou linii, bylo vyjádřeno jednoduchým mottem „cesty se protnou v místě setkání“. Tak charakterizoval „myšlenku díla“ architekt I. Hačkajlo.

Mimořádná pozornost byla vzhledem k vysokému standardu hotelu i umístění na rušné křižovatce věnována akustickým charakteristikám stavby. Zvuková izolace částí obvodového pláště hotelových pokojů přivrácených k ulicím Sokolovská a Freyova (severní fasáda celku A a východní fasády celku C) má vážené stavební neprůzvučnosti R’w = 43 dB. Ostatní fasády mají hodnotu vážené neprůzvučnosti R’w = 38 dB s výjimkou západní fasády celku C, kde je dostatečná hodnota R’w = 33 dB. Obvodový plášť hotelových pokojů přivrácených do obou atrií má hodnotu zvukové izolace R’w = 30 dB.

Ve spolupráci s investorem, který měl pochopitelně hlavní slovo, byly pečlivě vybírány použité materiály. Primárním kritériem se staly zejména protipožární, technické, akustické a kvalitativní charakteristiky materiálů spolu s vysokými požadavky na odolnost, zejména v souvislosti se zmíněnou specifikací stavby a požadavkům na odhlučnění. Ve výběru dodavatelů hrálo kromě obchodních podmínek roli také hledisko zkušenosti.

Konstrukční systém spodní stavby a společenské části tvoří monolitický skelet, lůžkové části hotelu jsou řešeny ve stěnovém monolitickém systému.  Základní modul nosné konstrukce je 8100 mm. Obvodové stěny v podzemí tl. 300 mm jsou monolitické, stejně jako ztužující stěny a schodišťová a výtahová jádra.

Stropy skeletových podlaží tvoří železobetonová monolitická stropní deska kombinovaná s plochými hlavicemi jednotného půdorysného rozměru 3,4 x 3,4 m. Strop nad hospodářským dvorem je tvořen trámy na rozpětí 24,0 + 12,0 m, které jsou v rozteči 4,05 m. Schodiště mají prefabrikovaná ramena, která jsou uložena na monolitické podesty a mezipodesty na ozub. Uložení ramen je důsledně akusticky řešeno. Kongresový sál je zastropen ocelovou příhradovinou. Takto zastřešený prostor má půdorysné rozměry 32 x 40 m a světlou výšku po podhled 8 m. Stropy 4.–7. NP tvoří železobetonová monolitická stropní deska tl. 175 mm.  Objekt má tři základní typy fasád. Střecha konferenčního sálu je řešena jako „zelená“.

Pro veškeré vnitřní zdivo, to znamená příčky a vyzdívky obvodového pláště, byly vybrány tvárnice Liapor. Důvodem jejich použití byly zejména vynikající vlastnosti z pohledu vzduchové neprůzvučnosti při co nejmenší tloušťce zdiva. Přestože vzduchová neprůzvučnost závisí z velké části na plošné hmotnosti stěny, svůj význam má i struktura použitého materiálu, tvárnice Liapor se vyrábějí z lehkého betonu. Nezanedbatelné jsou i tepelně izolační vlastnosti použitých tvarovek z Liaporu. Pro přehled můžeme zmínit jednotlivé produkty zdicích materiálů. Staly se jimi tvarovky Liapor M 240 (6 i 12 MPa), Liapor M 365 (4 a 12 MPa),  Liapor M 300 (6 MPa), ze kterých byly vytvořeny všechny obvodové stěny a vnitřní nosné zdivo. V případě vnitřních příček byly použity materiály Liapor  M 115 a Liapor M 175. Své uplatnění našly v projektu Galerie Fenix i okenní a dveřní překlady Liapor, které vynikají zejména svojí lehkostí. Z pochopitelných důvodů přesně zapadají do stavebního systému tvarovek. V rámci zatěžkávacích zkoušek skeletu budovy bylo v případě použitých materiálů Liapor dosaženo velmi překvapivých výsledků.

Galerie Fénix, stejně jako Clarion Congress Hotel Prague, patří mezi nejvýznamnější v moderní výstavbě devátého pražského obvodu.