Beton

 

Lekki beton Liapor Mix Final

 • materiał termoizolacyjny
 • szybkoschnący
 • niska gęstość nasypowa
 • deklarowana siła wypełnienia
 • przyjazne dla środowiska
 

LIAPOR-MIX Final jest suchą mieszanką do przygotowania betonu lekkiego z kruszywa ceramicznego Liapor o frakcji 1-4mm oraz cementu.

LIAPOR-MIX FINAL jest produkowany workach 23 kg (~30 litrów). Do wykonania warstwy betonu o wymiarach 1 m x 1 m i grubości 50 mm, potrzebne są tylko 2 worki LIAPOR-MIX  Final. Minimalna i zalecana grubość gotowej warstwy to 50 mm.

LIAPOR-MIX Final nadaje się zarówno do konstrukcji wewnętrznych jak i zewnętrznych np. balkonów. Warunkiem jest nośne i czyste podłoże. Procedura aplikacji jest taka sama jak w przypadku zwykłego betonu.

lekki beton Liapor MixFinal

Opakowanie lekki beton Liapor Mix Final, frakcja 1-4mm, 23 kg (~30L)

Zastosowanie betonu LIAPOR-MIX Final

Połączenie niskiego ciężaru objętościowego i doskonałych właściwości termoizolacyjnych daje szerokie możliwości zastosowania. LIAPOR-MIX Final może być stosowany głównie jako jastrych z betonu lekkiego, betonu termoizolacyjnego, a także jastrych betonowy do:

 • rekonstrukcji i napraw podłóg
 • wykonywania podłóg o większej wytrzymałości
 • ochrony sieci inżynierskich
 • rekonstrukcji stropów ceramicznych i sklepionych
 • wykonywania warstw izolacyjnych
 • wykonywania lekkich warstw wyrównujących

LIAPOR-MIX czy LIAPOR-MIX Final?

LIAPOR-MIX Final zawiera drobniejszą frakcję kruszywa ceramicznego Liapor 1-4mm. Jak sama nazwa wskazuje, nadaje się szczególnie do wykańczania warstw betonu. Nadaje się również do podłóg o większym obciążeniu.
W przypadku podłóg o większych nierównościach zalecamy nałożenie pierwszej warstwy z LIAPOR-MIX 4 MPa, a następnie wierzchniej warstwy z LIAPOR-MIX Final 6 MPa.

 

Zalety betonu typu Liapor Mix

 • materiał termoizolacyjny – niski współczynnik przewodności cieplnej (0,14-0,19 W / mK w stanie suchym)
 • szybkie schnięcie – po 7 dniach wilgotność resztkowa 5 cm warstwy jest mniejsza niż 7%
 • niska gęstość nasypowa – tylko 600 kg/m3 (750 kg/m3 dla finalnego produktu Mix)
 • deklarowana wytrzymałość na ściskanie zasypki – Liapor Mix Final 5 MPa, Liapor Mix 2 MPa
 • niepalny i ogniotrwały materiał – stopień palności A1
 • przyjazny dla środowiska
 • nieorganiczny, czysto naturalny materiał ceramiczny

 

Liapor Mix czy Liapor Mix final

Lekki betonLiapor MixFinal zawiera drobniejszą frakcję kruszywa parowego (1-4 mm). Jak sama nazwa wskazuje, szczególnie nadaje się do odlewniczej warstwy wykończeniowej. Nadaje się również do podłóg o dużym obciążeniu.

W przypadku podłóg o większej nierówności zalecamy warstwę Liapor Mix (frakcja 4-8 mm) i ostateczną warstwę końcową Liapor MixFinal.

 

Zastosowanie Liapor Mix

Dzięki wyżej wymienionym zaletom Liapor Mix oferuje szeroki zakres zastosowań, szczególnie jako lekki wypełniacz, termoizolacyjny lub drenażowy beton do:

 • rekonstrukcji i wyrównywania nierównych warstw podłóg,
 • wykonania podstawowych warstw podłóg z ogrzewaniem podłogowym,
 • ochrony sieci użyteczności publicznej,
 • rekonstrukcji stropów ceramicznych i sklepień,
 • warstw izolacyjnych,
 • lekkich warstw wypełniających i wyrównujących,
 • betonowania regulowanych płyt
 • i wielu innych aplikacji.

Zalety betonu lekkiego LIAPOR-MIX Final

 • materiał termoizolacyjny – niski współczynnik przewodzenia ciepła 0,19 W/mK w stanie suchym
 • szybkoschnący – po 7 dniach wilgotność resztkowa 50 mm warstwy wynosi mniej niż 7%
 • niska gęstość nasypowa – tylko 900-1000 kg/m3
 • deklarowana wytrzymałość na ściskanie – 6 MPa
 • materiał niepalny i żaroodporny – klasa palności A1
 • przyjazny dla środowiska
 • nieorganiczny, czysto naturalny materiał ceramiczny

Przygotowanie i układanie LIAPOR-MIX Final:

Przygotowanie lekkiego betonu LIAPOR-MIX Final jest bardzo łatwe i proste i niczym nie różni się od używania zwykłego betonu.
Suchą zaprawę LIAPOR-MIX Final należy połączyć z czystą wodą (4-5 litrów wody na 1 worek LIAPOR-MIX Final) i dobrze wymieszać przez około 2-3 minuty zwykłym mieszadłem wolnoobrotowym lub ręcznie. Tak przygotowany LIAPOR-MIX Final należy nakładać na żądaną grubość kielnią i na koniec ściągnąć listwą i/lub wyrównać kielnią lub pacą.

lekki beton Liapor MixFinal

Liapor Mix final

Gęstość objętościowa  cca 750 kg/m3
Kolejna warstwa 24 h po wylaniu
Przewodność cieplna 0,19 W/mK
Odporność ogniowa A1 (niepalny)
Czas wysychania 5 cm warstwa 7 dni
Orientacyjne zużycie cca 34 kg/m2/50 mm
Rodzaj betonu klasa LAC 4 — D 0,8 S1
Waga 1 opakowania 30 l (≈ 23 kg)
Europaleta 35 ks / 805 kg

Najczęściej zadawane pytania


Czy LIAPOR-MIX FINAL można stosować na konstrukcjach drewnianych (podłogi, stropy)?

Nie. Beton lekki LIAPOR-MIX FINAL nie może być stosowany na konstrukcjach drewnianych (podłogi, stropy) ze względu na możliwość spękań. Ten lekki beton jest za kruchy do stosowania na elastycznych podłożach drewnianych. LIAPOR-MIX FINAL nadaje się do stosowania na podłożach nośnych, takich jak beton, ceramika, stropy sklepione itp. Generalnie, do konstrukcji drewnianych (podłogi, stropy) zalecamy stosowanie suchego podkładu lub wypełnienia kruszywem ceramicznym Liapor.

Ile wody potrzeba na jeden worek LIAPOR-MIX FINAL?

Na jeden worek 23 kg LIAPOR-MIX FINAL potrzeba tylko 4-5 litry wody.

Ile worków jest na palecie?

Na jednej, oryginalnie zapakowanej palecie, znajduje się 35 worków. Waga palety to około 805 kg.

Jaki jest okres trwałości opakowań LIAPOR-MIX?

Minimalny okres trwałości nienaruszonego opakowania wynosi 1 rok od daty produkcji. Warunkiem jest przechowywanie w suchych pomieszczeniach, chronionych przed mrozem.

 

Asortyment betonów lekkich LIAPOR-MIX:

LIAPOR-MIX w połączeniu z wylewką betonową LIAPOR-MIX Final tworzy idealny system do wykonywania posadzek z lekkiego betonu. Jeśli szukasz lekkiego betonu do konstrukcji nośnych, wybierz LIAPOR-MIX Statik.

SIEĆ SPRZEDAŻY

Mapa przedstawicieli handlowych