Beton

 

Lekki beton Liapor Mix

 • materiał termoizolacyjny
 • szybkoschnący
 • niska gęstość nasypowa
 • deklarowana siła wypełnienia
 • przyjazne dla środowiska
 

LIAPOR-MIX jest produkowany workach 21 kg (~30 litrów). Do wykonania warstwy betonu o wymiarach 1 m x 1 m i grubości 50 mm, potrzebne są tylko 2 worki LIAPOR-MIX. Minimalna i zalecana grubość gotowej warstwy to 50 mm.
LIAPOR-MIX nadaje się zarówno do konstrukcji wewnętrznych, jak i zewnętrznych np. balkonów. Warunkiem jest nośne i czyste podłoże. Procedura aplikacji jest taka sama jak w przypadku zwykłego betonu.

Zastosowanie LIAPOR-MIX

Dzięki wyżej wymienionym zaletom LIAPOR-MIX oferuje szeroki wachlarz zastosowań, zwłaszcza jako beton lekki, wypełniający, termoizolacyjny czy drenażowy do:

 • rekonstrukcji i napraw warstw podkładowych podłóg
 • wykonywania warstw podkładowych, podłóg z ogrzewaniem
 • ochrony sieci inżynierskich
 • rekonstrukcji stropów ceramicznych i sklepionych
 • wykonywania warstw izolacyjnych
 • wykonywania lekkich warstw wypełniających i wyrównujących
 • oraz wielu innych zastosowań

 

Zalety betonu typu Liapor Mix

 • materiał termoizolacyjny – niski współczynnik przewodności cieplnej (0,14-0,19 W / mK w stanie suchym)
 • szybkie schnięcie – po 7 dniach wilgotność resztkowa 5 cm warstwy jest mniejsza niż 7%
 • niska gęstość nasypowa – tylko 600 kg/m3 (750 kg/m3 dla finalnego produktu Mix)
 • deklarowana wytrzymałość na ściskanie zasypki – Liapor Mix Final 5 MPa, Liapor Mix 2 MPa
 • niepalny i ogniotrwały materiał – stopień palności A1
 • przyjazny dla środowiska
 • nieorganiczny, czysto naturalny materiał ceramiczny

 

Zastosowanie Liapor Mix

Dzięki wyżej wymienionym zaletom Liapor Mix oferuje szeroki zakres zastosowań, szczególnie jako lekki wypełniacz, termoizolacyjny lub drenażowy beton do:

 • rekonstrukcji i wyrównywania nierównych warstw podłóg,
 • wykonania podstawowych warstw podłóg z ogrzewaniem podłogowym,
 • ochrony sieci użyteczności publicznej,
 • rekonstrukcji stropów ceramicznych i sklepień,
 • warstw izolacyjnych,
 • lekkich warstw wypełniających i wyrównujących,
 • betonowania regulowanych płyt
 • i wielu innych aplikacji.

Zalety betonu lekkiego LIAPOR-MIX

 • materiał termoizolacyjny – niski współczynnik przewodzenia ciepła 0,14 W/mK w stanie suchym
 • szybkoschnący – po 7 dniach wilgotność resztkowa 50 mm warstwy wynosi mniej niż 7%
 • niska gęstość nasypowa – tylko 800-900 kg/m3
 • deklarowana wytrzymałość na ściskanie – 4 MPa
 • materiał niepalny i żaroodporny – klasa palności A1
 • przyjazny dla środowiska
 • nieorganiczny, czysto naturalny materiał ceramiczny

 

Przygotowanie i układanie LIAPOR-MIX

Przygotowanie lekkiego betonu LIAPOR-MIX jest bardzo łatwe i proste i niczym nie różni się od używania zwykłego betonu.
Suchą zaprawę LIAPOR-MIX należy połączyć z czystą wodą (3-4 litry wody na 1 worek LIAPOR-MIX) i dobrze wymieszać przez około 2-3 minuty zwykłym mieszadłem wolnoobrotowym lub ręcznie. Tak przygotowany LIAPOR-MIX należy nakładać na żądaną grubość kielnią i na koniec ściągnąć listwą i/lub wyrównać kielnią lub pacą.

lekki beton Liapor Mix

Liapor Mix

Gęstość objętościowa ok. 800-900 kg/m3
Możliwość chodzenia 24 h od aplikacji
Przewodność cieplna 0,14 W/mK
Odporność ogniowa A1 (niepalny)
Czas schnięcia warstwa 50 mm ok. 7 dni
Zużycie ok. 43 kg/m2/50 mm
Klasa betonu LAC 4 — D0,9 S1
Opakowanie jednostkowe  worek 21 kg ~30 litrów
Opakowanie zbiorcze 35 worków/ 735 kg

Najczęściej zadawane pytania


Czy LIAPOR-MIX można stosować na konstrukcjach drewnianych (podłogi, stropy)?

Nie. Beton lekki LIAPOR-MIX nie może być stosowany na konstrukcjach drewnianych (podłogi, stropy) ze względu na możliwość spękań. Ten lekki beton jest za kruchy do stosowania na elastycznych podłożach drewnianych. LIAPOR-MIX nadaje się do stosowania na podłożach nośnych, takich jak beton, ceramika, stropy sklepione itp. Generalnie, do konstrukcji drewnianych (podłogi, stropy) zalecamy stosowanie suchego podkładu lub wypełnienia kruszywem ceramicznym Liapor.

Ile wody potrzeba na jeden worek LIAPOR-MIX?

Na jeden worek 21 kg LIAPOR-MIX potrzeba tylko 3-4 litry wody.

Ile worków jest na palecie?

Na jednej, oryginalnie zapakowanej palecie, znajduje się 35 worków. Waga palety to około 735 kg.

Jaki jest okres trwałości opakowań LIAPOR-MIX?

Minimalny okres trwałości nienaruszonego opakowania wynosi 1 rok od daty produkcji. Warunkiem jest przechowywanie w suchych pomieszczeniach, chronionych przed mrozem.

Jakie są następne etapy wykonywania podłogi z LIAPOR-MIX?

Na wcześniej wykonanym wypełnieniu z LIAPOR-MIX, należy ułożyć warstwę jastrychu betonowego lub cementowego, o minimalnej grubości 50 mm. Zalecamy zbrojenie drobną siatką stalową. Do tego celu można użyć zamiennie, także lekkiego betonu LIAPOR-MIX Final.
W ten sposób uzyskaną powierzchnię można wyrównać wylewką samopoziomującą. Po tym etapie układamy już ostatnią warstwę podłogi tj.: płytki, dywan, linoleum, winyl, itp.

Asortyment betonów lekkich LIAPOR-MIX:

LIAPOR-MIX w połączeniu z wylewką betonową LIAPOR-MIX Final tworzy idealny system do wykonywania posadzek z lekkiego betonu. Jeśli szukasz lekkiego betonu do konstrukcji nośnych, wybierz LIAPOR-MIX Statik.

SIEĆ SPRZEDAŻY

Mapa przedstawicieli handlowych